You are here:   Store >  Juvenile Books  > Ang Pambihirang Buhok ni Lola

Ang Pambihirang Buhok ni Lola

Alam ba ninyo kung bakit malalakas at matitibay ang mga Filipina? Dahil ang lahat ng kababaihan ay mula kay Lola, na hindi lamang nagmamay-ari ng pinakamatibay na buhok, mayroon din siyang pambihirang tapang! A violent storm threatens an old town and an old grandmother attempts to save everybody. How will she do this? This folktale is not so much about Lola's extraordinary hair as it is about the Filipina's extraordinary strength of character.
Ang Pambihirang Buhok ni Lola
Author: Rene O. Villanueva
Illustrator: Ibarra Crisostomo
Awards: 2003 National Book Award, Best Children's Book
ISBN: 971-508-123-1
Pages: 32
Dimensions: 7 x 9
Weight: 90 grams
Lesson: Typhoon, Nationalism, Feminism
Language: Filipino with English translation
Recommended Ages: 11, 12
Publication Year: 2001
Sku
Product #014
Description
Ang Pambihirang Buhok ni Lola
Product Options
#OptionPriceStock
1Paperback$6.951
Shipping
Shipping Rate: A
Order Ang Pambihirang Buhok ni Lola Paperback @ $6.95