You are here:   Store >  Childrens Books  > Ang Kamatis ni Peles

Ang Kamatis ni Peles

Early readers learn about days of the week as they accompany Peles, a lazy grasshopper, who decides to plant tomatoes and to wait each day for his seeds to grow into red plump tomatoes! Matututuhan ng mga mambabasa ang mga araw ng linggo habang sinasamahan nil asi Peles, isang tamad na tipaklong, sa pagtatanim ng kamatis. Araw-araw, hinihintay ni Peles na tumubo ang kaniyang mga binhi hanggang ang mga ito’y maging mapupula’t mabibilog na prutas!
Author: Virgilio S. Almario
Illustrator: Renato Gamos
Awards: 1984 PBBY-Alcala Grand Prize Winner
ISBN: 971-508-278-5
Pages: 32
Dimensions:
Weight:
Lesson:
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Recommended Ages: 8+
Publication Year: 1995
Sku
Product #092
Description
Ang Kamatis ni Peles
Product Options
#OptionPriceStock
1Paperback$6.951
Shipping
Shipping Rate: A
Order Ang Kamatis ni Peles Paperback @ $6.95