You are here:   Store >  Childrens Books  > Ang Aking Anghel (My Angel)

Ang Aking Anghel (My Angel)

May isang nanay na nagkukuwento. Sabi niya, nagsimula sa isang hindi maintindihang pakiramdam—isang pakiramdam na hindi mapakali, iaging pagod, inaantok. Sabi ng doktor, dala-dala niya sa kanyang sinapupunan ang isang supling.
IKAW IYON!
Basahin sa kuwentong ito kung paanong ang isang bata ay isiniiang sa mundo, kaakibat ang buong pagmamahal ng isang ina.

There is a mother telling a story. She says it began with an incomprehensible feeling—a feeling of restlessness, constant fatigue, sleepiness. The doctor said she was carrying a child in her womb.
IT'S YOU!
Read in this story how a child is born into the world, with a mother's unconditional love.
My Angel
ang-aking-anghel
Author: Segundo Matias Jr.
Illustrator: Kora Dandan-Albano
Awards:
ISBN: 978-971-518-452-6
Pages: 32
Dimensions:
Weight: 97g
Lesson:
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Recommended Ages: 6+
Publication Year: 2011
Sku
Product #138
Description
Ang Aking Anghel
Product Options
#OptionPriceStock
1Paperback$6.951
Shipping
Shipping Rate: A
Order Ang Aking Anghel Paperback @ $6.95