You are here:   Store >  Juvenile Books  > Alamat ng Talangka (The Legend of the Crab)

Alamat ng Talangka (The Legend of the Crab)

Noong unang panahon sa isang bayang ang tawag ay "Talang," may isang mabait na matandang nagmamay-ari ng napakalawak na palaisdaan. Isang araw, nagkasakit nang malubha ang matanda at kinailangang ipamahala niya sa hanyang mga tauhan ang pangangasiwa sa palaisdaan. Maraming katiwala ang sunud-sunud na nangasiwa sa palaisdaan - ngunit ni isa ay hindi nagtagumpay na palaguin ang negosyo. Bakit kaya? Alamin sa makabagong alamat na ito ang pinagmulan ng talangka at ang ibig ipakahulugan ng sawikaing "ugaling talangka."

In the old days in a town called "Talang," there was a kindhearted old man who owned a vast fishpond. One day, the old man fell very ill and he had to pass on the management of the fishpond to his staff. One after another, many caretaker managed the fishpond - but not one succeeded in making the business grow. What could be the reason? Read in this modern legend about the origin of the crab and the meaning of the expression "crab mentality."
Author: Segundo D. Matias, Jr.
Illustrator: Zeus Bascon
Awards:
ISBN: 9789715183017
Pages: 32
Dimensions:
Weight:
Lesson:
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Recommended Ages: 8+
Publication Year: 2009
Sku
Product #135
Description
Alamat ng Talangka
Product Options
#OptionPriceStock
1Paperback$6.951
Shipping
Shipping Rate: A
Order Alamat ng Talangka Paperback @ $6.95