You are here:   Store >  Juvenile Books  > Alamat ng Rosas (The Legend of the Rose)

Alamat ng Rosas (The Legend of the Rose)

Noong unang panahon, may isang reynang namumukod-tangi ang kagandahan na namumuhay nang maligaya sa piling ng kanyang asawang hari. Isang karibal na hari ang naghangad sa kanya at ipinadukot siya, samantalang isang mainggiting mangkukulam naman ang naghangad sa kanyang magandang mukha at buong kataksilang kinuha iyon sa kanya. Alamin sa kuwentong ito ang pinagmulan ng rosas—kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Haring Hulio kay Rosa, at kung paano nagkaroon ng mga tinik ang rosas.

In the old days, there was a queen who was like no other in terms of beauty who lived happily with her husband the king. a rival king desired her and abducted her, while an envious witch desired to have her lovely face and cunningly took it from her. find out in this story the origin of the rose—how great King Hulio's love was for Rosa, and how the rose got its thorns.
Author: Segundo D. Matias, Jr.
Illustrator: Ghani Madueño
Awards:
ISBN: 9789715186025
Pages: 32
Dimensions:
Weight:
Lesson:
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Recommended Ages: 8+
Publication Year: 2012
Sku
Product #133
Description
Alamat ng Rosas
Product Options
#OptionPriceStock
1Paperback$6.951
Shipping
Shipping Rate: A
Order Alamat ng Rosas Paperback @ $6.95