You are here:   Store >  Juvenile Books  > Alamat ng Papaya (The Legend of the Papaya)

Alamat ng Papaya (The Legend of the Papaya)

Paboritong prutas ng marami, lalo na ng mga bata, ang papaya—ang pambihirang bunga na may mga itim na buto at puting laman na nagiging dilaw kapag nahinog. Ilalahad ng alamat na ito ang kaiga—igayang kuwento tungkol sa isang butihing reyna at sa mga alagad niyang matatapat—at kung paano nagkaroon ng papaya.

It is a fruit favored by many, especially children—the papaya, the extraordinary fruit with black seeds and white flesh that ripens into yellow. This legend reveals the poignant story of a kindhearted queen and her loyal subjects—and how the papaya came to be.
alamat-ng-papaya
Author: Rene O. Villanueva
Illustrator: Jason Abalos
Awards:
ISBN: 9789715181204
Pages: 32
Dimensions:
Weight:
Lesson:
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Recommended Ages: 8+
Publication Year: 2007
Sku
Product #130
Description
Alamat ng Papaya
Product Options
#OptionPriceStock
1Paperback$6.951
Shipping
Shipping Rate: A
Order Alamat ng Papaya Paperback @ $6.95