You are here:   Store >  Juvenile Books  > Alamat ng Lamok (The Legend of the Mosquito)

Alamat ng Lamok (The Legend of the Mosquito)

Noong unang panahon sa isang malayong bayan, may isang batang prinsesang mahilig magtampisaw sa mga sanaw. Mayroon silang laruang espada na ipinansusundot niya sa mga kasambahay. Ugali rin niyang maglubid ng mga salitang kanyang ibinubulong sa mga tao sa kaharian. Tuloy, nagkakaroon ng di-magagandang pangyayari sa buong kaharian. Basahin sa alamat na ito ang pinagmulan ng lamok at kung bakit humihiging ito sa tainga at naninipsip ito ng dugo.

In the old days in a faraway kingdom, there was a little princess who had the habit of frolicking in puddles. She had a toy sword which she used to poke at the servants. it was her want to weave stories which she whispered to the people of the kingdom. As a result, the kingdom was beset with unhappy events. Read in this legend the origin of the mosquito and why it buzzes the ears and sucks blood.
alamat-ng-lamok
Author: Segundo D. Matias, Jr.
Illustrator: Rowen T. Agarao
Awards:
ISBN: 9789715181907
Pages: 32
Dimensions:
Weight:
Lesson:
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Recommended Ages: 8+
Publication Year: 2008
Sku
Product #126
Description
Alamat ng Lamok
Product Options
#OptionPriceStock
1Paperback$6.952
Shipping
Shipping Rate: A
Order Alamat ng Lamok Paperback @ $6.95