You are here:   Store >  Juvenile Books  > Alamat ng Bawang (The Legend of the Garlic)

Alamat ng Bawang (The Legend of the Garlic)

Noong unang panahon, may isang barangay sa hilaga na pinangyayarihan ng di-maipaliwanag na pagkawala ng mga ani. Si Sakwel, ang bunsong anak ng datu, ang nakatuklas sa di-mabuting gawain ng mga taong-puti. Ngunit sa halip na parusahan niya ang mga ito ay inaruga niya ang mga ito at pinakitaan ng ganap na kabutihan. Alamin sa kuwentong ito ang pinagmulan ng bawang at kung bakit kumpul-kumpol ang mga klabo nito, gayundin ang maaaring makamit na biyaya mula sa kasipagan at kabutihang-loob.

In the beggining of time, there was a barangay in the north where unexplained disappearances of harvest always happened. Sakwel, the datu's youngest son, discovered the wrongdoings of the white-men. But instead of punishing them, he cared for them and showed them sheer kindness Find out in this story the origin of the garlic and why its cloves are bound, and also the blessings that could be achieved from diligence and kindness.
Author: Segundo D. Matias, Jr.
Illustrator: Jomike Tejido
Awards:
ISBN: 9789715183451
Pages: 32
Dimensions:
Weight:
Lesson:
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Recommended Ages: 8+
Publication Year: 2009
Sku
Product #118
Description
Alamat ng Bawang
Product Options
#OptionPriceStock
1Paperback$6.951
Shipping
Shipping Rate: A
Order Alamat ng Bawang Paperback @ $6.95